0

Astigmatizmus

Astigmatizmus sa radí medzi refrakčné chyby oka, tzn. že oko nie je schopné vidieť
ostro. Človek vidí neostro a rozmazané, robí mu problém čítanie, šoférovanie, orientácia
v priestore, vnímanie línií.
Refrakčné vady vznikajú poruchou mohutnosti optickej sústavy a lomových prostredí
oka. Čo spôsobuje to, že lúče svetla nedopadajú presne na sietnicu, ale obraz vzniká mimo.
Vo väčšine prípadov ide o zmenu tvaru a nerovnosti rohovky. Jej zakrivenie je nepravidelné,
čím vzniká problém so zaostrením.

Astigmatizmus sa často vyskytuje s krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou. Vo
väčšine prípadov je astigmatizmus vrodená vada. Pomocou akomodácie je človek schopný
vykorigovať sférickú, ale nie cylindrickú zložku refrakčnej chyby. Na korekciu sa preto
odporúčajú nosiť okuliare alebo kontaktné šošovky. Okuliarové šošovky, ktoré sú potrebné
pri astigmatizme sa nazývajú tórické a majú parameter nazývaný cylinder. Tieto šošovky
lomia svetlo v jednej ose inak ako v druhej a tým vyrovnávajú nepravidelnosť rohovky.
Astigmatizmus je predovšetkým vrodená vada, ale nie je možné vylúčiť, že sa bude
počas života meniť. Len pravidelné prehliadky u očného optometristu zaručia udržanie
najlepšieho videnia.

články

partneri