0

Astigmatizmus

Astigmatizmus sa radí medzi refrakčné chyby oka, tzn. že oko nie je schopné vidieť
ostro. Človek vidí neostro a rozmazané, robí mu problém čítanie, šoférovanie, orientácia
v priestore, vnímanie línií.
Refrakčné vady vznikajú poruchou mohutnosti optickej sústavy a lomových prostredí
oka. Čo spôsobuje to, že lúče svetla nedopadajú presne na sietnicu, ale obraz vzniká mimo.
Vo väčšine prípadov ide o zmenu tvaru a nerovnosti rohovky. Jej zakrivenie je nepravidelné,
čím vzniká problém so zaostrením.

Astigmatizmus sa často vyskytuje s krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou. Vo
väčšine prípadov je astigmatizmus vrodená vada. Pomocou akomodácie je človek schopný
vykorigovať sférickú, ale nie cylindrickú zložku refrakčnej chyby. Na korekciu sa preto
odporúčajú nosiť okuliare alebo kontaktné šošovky. Okuliarové šošovky, ktoré sú potrebné
pri astigmatizme sa nazývajú tórické a majú parameter nazývaný cylinder. Tieto šošovky
lomia svetlo v jednej ose inak ako v druhej a tým vyrovnávajú nepravidelnosť rohovky.
Astigmatizmus je predovšetkým vrodená vada, ale nie je možné vylúčiť, že sa bude
počas života meniť. Len pravidelné prehliadky u očného optometristu zaručia udržanie
najlepšieho videnia.

články

partneri

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eos repellendus quas id sapiente, neque error numquam qui autem ea quia eveniet maiores laudantium eum! Asperiores hic voluptate quisquam impedit veniam.

Ako správne vyplniť online predpis?Nie ste si istý, ako vyplniť online predpis?

Pripravili sme pre vás návod, ktorý vám so správnym objednávaním dioptrických šošoviek pomôže.

Pri vypĺňaní online predpisu si skontrolujte, či ste správne zadali parametre pre pravé (P) a ľavé (Ľ) oko.

Sférická dioptria (SPH)
Na predpise ju nájdete v plusových (+) alebo mínusových (-) hodnotách. V prípade, že pole pre dioptriu nie je vyplnené, je preškrtnuté, obsahuje slovo „nula", prípadne „plan“, v online predpise zvoľte nulovú hodnotu, teda 0,00.

Ak je v poli pre dioptriu znamienko rovnosti (=), v online predpise zvoľte mínusovú (-) hodnotu.

Nezabudnite si zapísať spravnu hodnotu vašich dioptrii.

Cylinder (CYL)
Ak váš predpis obsahuje hodnoty cylindra a jeho os, trpíte tzv. astigmatizmom. Znamená to, že na vašej očnej rohovke je nerovnosť, ktorú vyrovná práve cylindrická dioptria a jej os. Cylinder môže mať „dioptriu“ buď plusovú alebo mínusovú hodnotu (+/-). Ak váš predpis hodnotu pre cylinder (CYL) neobsahuje, nechajte vo formulári pole cylinder prázdne.

Os cylindra (AX)
Ak váš predpis obsahuje hodnotu cylindra, vždy musí byť udaná aj os cylindra. Táto hodnota sa pohybuje v rozmedzí od 0° do 180° a označuje pozíciu astigmatizmu na oku v stupňoch. Ak váš predpis hodnotu pre os cylindra (AX) neobsahuje, nechajte vo formulári pole os cylindra prázdne.