0

Oko a počítač

Oko a počítač

V súčasnosti čím ďalej, tým viac ľudí pracuje s počítačmi alebo s inými zobrazovacími jednotkami. Mnoho z nich sa sťažuje na rôzne problémy, medzi nimi aj očné, súvisiace s touto prácou. Objavili sa aj názory, že tieto problémy sú spôsobené elektromagnetickým poľom, ktoré emitovali tieto prístroje. Tieto dohady dnes sú už vedecký vyvrátené a vie sa, že ich spôsobujú úplne iné príčiny. Medzi najčastejšie príčiny problémov patrí napríklad strnulé držanie tela pri práci na PC, preťažovanie kĺbov a šliach na ruke, bolesti krčnej chrbtice, neprimeraná dĺžka času práce na PC, vysoké duševné nároky a stresové situácie, ktoré vyžaduje konkrétna práca, ako aj celkový individuálny, nie vždy ideálny zdravotný stav. Toto všetko môže viesť k  nepríjemným a bolestivým stavom, ale aj k trvalým problémom s možnými alebo aj trvalými následkami. Práca pred počítačovou obrazovkou kladie vysoké nároky na oči, takže všetky chyby optického systému oka spolu s chybami okohybného systému, môžu viesť k značným obtiažam.

V tejto situácií hrá svoju výraznú rolu aj presbyopia, a to v podstate u všetkých ľudí nad 40 rokov. Preto je veľmi podstatné, aby ľudia, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami mali vyšetrený zrak a mali prepísanú adekvátnu optickú korekčnú pomôcku (okuliare). Taktiež je potrebné, aby ten kto pracuje s obrazovkou mal dokonale vykorigovaný zrak, či sa jedná o mladšieho alebo staršieho klienta, a aby jeho korekčná pomôcka (okuliare) bola vyhotovená v tých najlepších parametroch, aby sa eliminovali všetky negatívne vplyvy, čo v najväčšej miere.

články

partneri

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eos repellendus quas id sapiente, neque error numquam qui autem ea quia eveniet maiores laudantium eum! Asperiores hic voluptate quisquam impedit veniam.

Ako správne vyplniť online predpis?Nie ste si istý, ako vyplniť online predpis?

Pripravili sme pre vás návod, ktorý vám so správnym objednávaním dioptrických šošoviek pomôže.

Pri vypĺňaní online predpisu si skontrolujte, či ste správne zadali parametre pre pravé (P) a ľavé (Ľ) oko.

Sférická dioptria (SPH)
Na predpise ju nájdete v plusových (+) alebo mínusových (-) hodnotách. V prípade, že pole pre dioptriu nie je vyplnené, je preškrtnuté, obsahuje slovo „nula", prípadne „plan“, v online predpise zvoľte nulovú hodnotu, teda 0,00.

Ak je v poli pre dioptriu znamienko rovnosti (=), v online predpise zvoľte mínusovú (-) hodnotu.

Nezabudnite si zapísať spravnu hodnotu vašich dioptrii.

Cylinder (CYL)
Ak váš predpis obsahuje hodnoty cylindra a jeho os, trpíte tzv. astigmatizmom. Znamená to, že na vašej očnej rohovke je nerovnosť, ktorú vyrovná práve cylindrická dioptria a jej os. Cylinder môže mať „dioptriu“ buď plusovú alebo mínusovú hodnotu (+/-). Ak váš predpis hodnotu pre cylinder (CYL) neobsahuje, nechajte vo formulári pole cylinder prázdne.

Os cylindra (AX)
Ak váš predpis obsahuje hodnotu cylindra, vždy musí byť udaná aj os cylindra. Táto hodnota sa pohybuje v rozmedzí od 0° do 180° a označuje pozíciu astigmatizmu na oku v stupňoch. Ak váš predpis hodnotu pre os cylindra (AX) neobsahuje, nechajte vo formulári pole os cylindra prázdne.