0

Stárnutie očí

Stárnutie organizmu je spojené aj s pozvoľným zhoršovaním akomodačnej
schopnosti oka, čo sa prejavuje pomalým zhoršovaním videnia do blízka. Najväčšia úloha pri
zhoršovaní akomodačnej schopnosti oka sa pripisuje vnútroočnej šošovke, ktorá postupne
sklerotizuje, čím sa obmedzuje jej pružnosť, a tak sa znížuje jej schopnosť akomodácie.
Okolo 40 až 45 roku života poklesne akomodačná schopnosť oka na toľko, že sa začínajú
objavovať tzv. presbyopické potiaže. Znamená to, že pri dlhšej práci na blízko dochádza
k únave očí, čo sa prejaví začervenaním očí, zvýšenou slzivosťou, pálením a rezaním očí
a občasným rozostrovaním obrazu. Na to, aby sme mohli takúto prácu bez problémov robiť
musíme stratu akomodačnej schopnosti oka nahradiť adekvátnymi korekčnými pomôckami,
napríklad dioptrickými okuliarmi na blízko. K práci na blízko – na 25 cm musí oko vynaložiť
akomodačné úsilie plus 4dpt. Ak teda u človeka okolo 40 až 45 roku života klesne
akomodačná schopnosť oka na plus 4dpt., začínajú sa pri práci na blízko tzv. astenopické
problémy a je preto potrebné klientovi predpísať adekvátnu korekčnú pomôcku.
Rôzne štúdie dokazujú, že až 50 percent ľudí v pracovnom procese potrebuje
korekciu chýb optického systému oka. Potreba korigovať tieto vady potvrdzuje aj fakt, že
u týchto ľudí, ktorí majú nedostatočné korigovanú dioptrickú chybu, je až tri krát vyššia
úrazovosť, ako u ľudí s dobrou zrakovou ostrosťou. Vysoký percentuálny výskyt refrakčných
vád v populácií, ktorí potrebujú korekciu a taktiež stopercentná potreba korekcie do blízka
u ľudí starších nad 40 rokov, potvrdzuje nutnosť sa touto problematikou zaoberať a mať
možnosť ponúknuť klientovi pre neho optimálnu korekčnú pomôcku.

články

partneri