0

Stárnutie očí

Stárnutie organizmu je spojené aj s pozvoľným zhoršovaním akomodačnej
schopnosti oka, čo sa prejavuje pomalým zhoršovaním videnia do blízka. Najväčšia úloha pri
zhoršovaní akomodačnej schopnosti oka sa pripisuje vnútroočnej šošovke, ktorá postupne
sklerotizuje, čím sa obmedzuje jej pružnosť, a tak sa znížuje jej schopnosť akomodácie.
Okolo 40 až 45 roku života poklesne akomodačná schopnosť oka na toľko, že sa začínajú
objavovať tzv. presbyopické potiaže. Znamená to, že pri dlhšej práci na blízko dochádza
k únave očí, čo sa prejaví začervenaním očí, zvýšenou slzivosťou, pálením a rezaním očí
a občasným rozostrovaním obrazu. Na to, aby sme mohli takúto prácu bez problémov robiť
musíme stratu akomodačnej schopnosti oka nahradiť adekvátnymi korekčnými pomôckami,
napríklad dioptrickými okuliarmi na blízko. K práci na blízko – na 25 cm musí oko vynaložiť
akomodačné úsilie plus 4dpt. Ak teda u človeka okolo 40 až 45 roku života klesne
akomodačná schopnosť oka na plus 4dpt., začínajú sa pri práci na blízko tzv. astenopické
problémy a je preto potrebné klientovi predpísať adekvátnu korekčnú pomôcku.
Rôzne štúdie dokazujú, že až 50 percent ľudí v pracovnom procese potrebuje
korekciu chýb optického systému oka. Potreba korigovať tieto vady potvrdzuje aj fakt, že
u týchto ľudí, ktorí majú nedostatočné korigovanú dioptrickú chybu, je až tri krát vyššia
úrazovosť, ako u ľudí s dobrou zrakovou ostrosťou. Vysoký percentuálny výskyt refrakčných
vád v populácií, ktorí potrebujú korekciu a taktiež stopercentná potreba korekcie do blízka
u ľudí starších nad 40 rokov, potvrdzuje nutnosť sa touto problematikou zaoberať a mať
možnosť ponúknuť klientovi pre neho optimálnu korekčnú pomôcku.

články

partneri

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eos repellendus quas id sapiente, neque error numquam qui autem ea quia eveniet maiores laudantium eum! Asperiores hic voluptate quisquam impedit veniam.

Ako správne vyplniť online predpis?Nie ste si istý, ako vyplniť online predpis?

Pripravili sme pre vás návod, ktorý vám so správnym objednávaním dioptrických šošoviek pomôže.

Pri vypĺňaní online predpisu si skontrolujte, či ste správne zadali parametre pre pravé (P) a ľavé (Ľ) oko.

Sférická dioptria (SPH)
Na predpise ju nájdete v plusových (+) alebo mínusových (-) hodnotách. V prípade, že pole pre dioptriu nie je vyplnené, je preškrtnuté, obsahuje slovo „nula", prípadne „plan“, v online predpise zvoľte nulovú hodnotu, teda 0,00.

Ak je v poli pre dioptriu znamienko rovnosti (=), v online predpise zvoľte mínusovú (-) hodnotu.

Nezabudnite si zapísať spravnu hodnotu vašich dioptrii.

Cylinder (CYL)
Ak váš predpis obsahuje hodnoty cylindra a jeho os, trpíte tzv. astigmatizmom. Znamená to, že na vašej očnej rohovke je nerovnosť, ktorú vyrovná práve cylindrická dioptria a jej os. Cylinder môže mať „dioptriu“ buď plusovú alebo mínusovú hodnotu (+/-). Ak váš predpis hodnotu pre cylinder (CYL) neobsahuje, nechajte vo formulári pole cylinder prázdne.

Os cylindra (AX)
Ak váš predpis obsahuje hodnotu cylindra, vždy musí byť udaná aj os cylindra. Táto hodnota sa pohybuje v rozmedzí od 0° do 180° a označuje pozíciu astigmatizmu na oku v stupňoch. Ak váš predpis hodnotu pre os cylindra (AX) neobsahuje, nechajte vo formulári pole os cylindra prázdne.