0

Úvod

Kto je optometrista? Aký je rozdiel medzi vyšetrením zraku očným lekárom-oftalmológom
a meraním zraku optometristom?
Ak máme problém z očami chodievame k očnému lekárovi. Na korekciu očných vád existuje
špecializovaný odbor, optometria zaoberajúca sa hlavne ľudským zrakom, jeho vadami a
zároveň ich riešením.
Aký je rozdiel medzi očným lekárom a optometristom?
Očný lekár študuje 6 ročnú fakultu medicíny. Po nej si vyberie špecializáciu
oftalmológiu. Po 4 rokoch praxe zakončí atestáciou. V rámci praxe je venovaných meraniu
zraku niekoľko hodín, pri intenzívnom venovaní sa v rozsiahlom študijnom programe.
Optometrista je absolvent vyššieho zdravotníckeho vzdelania t.j. očný optik. Pri štúdiu
sa špecializuje len na vzdelávanie v odbore zrakových vád a ich riešenia. Celé štúdium je
zamerané len na podrobné a dôkladné vyšetrenie zraku a aplikáciu kontaktných šošoviek.
Aké sú výhody vyšetrenia u optometristu?
Dôležitým a prvotným faktorom je čas strávený u optometristu. Samotné vyšetrenie
môže trvať od 30 do 45 minút. Prvá otázka bude smerovať na Vaše problémy, terajšie aj
predchádzajúce so zrakom, na Váš zdravotný stav, povolanie, koníčky, aby si urobil
predstavu aké zrakové požiadavky máte. Potom prístrojom na meranie dioptrií fokometrom
zmeria Vaše okuliare, ktoré nosíte. Zároveň skontroluje Vaše videnie prostredníctvom Vašej
zrakovej pomôcky (okuliare). Potom následuje objektívne vyšetrenie na autorefraktometri,
ktoré je len orientačne. Následne namerané hodnoty optometrista subjektívne dokoriguje
foropterom. Tiež sa môže skontrolovať mikroskopom stav predného segmentu očí, kvalitu
slzného filmu a zároveň meranie vnútroočného tlaku tonometrom. Optometrista je
kompetentný aplikovať kontaktné šošovky, teda naučiť Vás nimi zaobchádzať, odporúčiť
vhodný typ, starať sa o ne a kontroluje stav oka.
Výhody vyšetrenia u očného lekára-oftalmológa
Lekár Vám vyšetrí zrak, predpíše vhodné okuliare, navyše ale vykoná preventívne
vyšetrenie a skontroluje očné pozadie. Nevýhodou lekárskych ordinácií je kratší čas, ktorý
Vám lekár môže venovať, plná čakáreň pacientov a dlhé objednávacie termíny. Navyše oční
lekári nie sú primárne špecializovaní na meranie očných vád, ich hlavným odborom je liečba
zdravotných ťažkostí.
V západných krajinách má profesia optometristov dlhú tradíciu a vysokú prestíž.
Lekári sa plne venujú liečbe očí, meranie zraku zostáva úplne v kompetencií optometristov.
Očný lekár a optometrista vzájomne spolupracujú a dopĺňajú sa.

články

partneri

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eos repellendus quas id sapiente, neque error numquam qui autem ea quia eveniet maiores laudantium eum! Asperiores hic voluptate quisquam impedit veniam.

Ako správne vyplniť online predpis?Nie ste si istý, ako vyplniť online predpis?

Pripravili sme pre vás návod, ktorý vám so správnym objednávaním dioptrických šošoviek pomôže.

Pri vypĺňaní online predpisu si skontrolujte, či ste správne zadali parametre pre pravé (P) a ľavé (Ľ) oko.

Sférická dioptria (SPH)
Na predpise ju nájdete v plusových (+) alebo mínusových (-) hodnotách. V prípade, že pole pre dioptriu nie je vyplnené, je preškrtnuté, obsahuje slovo „nula", prípadne „plan“, v online predpise zvoľte nulovú hodnotu, teda 0,00.

Ak je v poli pre dioptriu znamienko rovnosti (=), v online predpise zvoľte mínusovú (-) hodnotu.

Nezabudnite si zapísať spravnu hodnotu vašich dioptrii.

Cylinder (CYL)
Ak váš predpis obsahuje hodnoty cylindra a jeho os, trpíte tzv. astigmatizmom. Znamená to, že na vašej očnej rohovke je nerovnosť, ktorú vyrovná práve cylindrická dioptria a jej os. Cylinder môže mať „dioptriu“ buď plusovú alebo mínusovú hodnotu (+/-). Ak váš predpis hodnotu pre cylinder (CYL) neobsahuje, nechajte vo formulári pole cylinder prázdne.

Os cylindra (AX)
Ak váš predpis obsahuje hodnotu cylindra, vždy musí byť udaná aj os cylindra. Táto hodnota sa pohybuje v rozmedzí od 0° do 180° a označuje pozíciu astigmatizmu na oku v stupňoch. Ak váš predpis hodnotu pre os cylindra (AX) neobsahuje, nechajte vo formulári pole os cylindra prázdne.